Anløb

Besejlingsforhold

Besejlingsforholdende til Hundested Havn er yderst optimale. Indsejlingen til Hundested Havn sker via den 2 sømil lange og 8,2 meter dybe sejlrende. Havnens svajebassin er 350 meter i diameter. Større skibe kan dermed anløbe Hundested Havn sikkert og effektivt.

Den 260 meter lange krydstogtskaj, som kan anløbes af bulkskibe og krydstogtsskibe er beliggende syd for den gamle havn. Endvidere findes Trafikhavn med bulkkaj, to færgelejer og den 320 meter lange Pakhuskaj med Ro/Ro-ramper.

Beliggenhed og bassiner

Hundested Havn er beliggende 55°57,9’N 11°50,7’E. Havnen udgøres af Yderhavn, Inderhavn, Fiskerihavn, Sydhavn og trafikhavnen. Sidst nævnte med en vanddybde på 8,2 meter.

Strøm

Med roligt vejr skifter strømmen regelmæssigt ca. hver 6 time mellem N-gående og S-gående. N-gående strøm kan være ugunstig for besejling af Yderhavnen.
Hastighed normalt maks. 3 knob.
Tidevandsområde: 0,30 m +/-
Vindforhold: Normalt er vindretningen vestlig

Havnelods

En lods’ arbejde består i at lede skibe sikkert gennem de danske farvande. En lods har særlig viden om de danske farvande, og kan dermed hjælpe skibets fører sikkert ind og ud af havnen.

Hundested Havn er beliggende forenden af halvøen Halsnæs ved indgangen fra Kattegat til Isefjorden.

Sejlrenden ind til havnen er 2 sømil lang og med en vanddybde på 8,2 meter. Det er nemt at navigere til kaj både ved krydstogtskajen og i trafikhavnen. Havnen kan modtage skibe op til 230 meters længde og med en dybgang på 7,9 m.

DanPilot, Lodseriet Danmark

Lodsmærket for at besejle Hundested Havn er beliggende på position 56’11N / 12’ 03E.
For skibe som kommer sydfra i Storebælt, kan lodsen tages ved L/B 21 position 55’45,5N / 10’47,8E.

Lodstvang

Se lodstilsynets ”bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis” og ”bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis”.

Bugsering

Havnefartøj (275 KW, 5 ton pæletræk) kan assistere.

Udstyr & Services

Maskinværksteder og bådeværfter. Bedding for fiskekuttere. Slæbested. Vejerbod. En 1500 kg mastekran, en 40 ton mobilkran og en 80 ton containerkran. Containertruck til 40- og 20 fods containere. Dykkerassistance. Mobil slamsuger. Campingplads og surfing 2 km. Færge til Rørvig. Piktogrammer angiver ressourcer i lystbådeafsnittet.

Indberet affald

Alle skibe, som anløber danske havne, har pligt til at aflevere affald i henhold til dansk lovgivning. Undtagelsesvis er skibe i fast rutefart, hvor der er aftalt en rutine for håndtering af affald, samt skibe med kun ringe affaldsmængder kan der forekomme dispensation.

Indberetning af affald skal varsles 24 timer før skibets ankomst.

ISPS

Hundested Havn følger international lovgivning om sikring af skibsfarten og havnefaciliteterne. Derfor er adgangen til Trafikhavnen kontrolleret ved hjælp af hegn og kameraovervågning.

Kun personer med et gyldigt ID-kort udstedt af Hundested Havn må opholde sig på de sikrede faciliteter inden for hegnene i Trafikhavnen.

Sikringsfacilitet –  Trafikhavnen
Personer med gyldigt ID-kort betjener selv porten via brikscanneren.

Øvrige gæster, leverandører mv. til skibe og virksomheder på havnen kan få adgang ved at henvende sig via ”vagtelefonen”. Skal man ud og ind flere gange samme dag, eller varer besøget længere end én dag, skal man henvende sig på havnekontoret for godkendelse, registrering samt udlevering af gyldigt gæstekort.

Havnekontor

Adresse
Nordre Beddingsvej 24
3390 Hundested
Åbningstider
Sommer 1/4 – 30/9
man – ons9 – 14
tors9 – 16
fre9 – 12
Vinter 1/10 – 31/3
man – ons10 – 14
tors10 – 16
fre10 – 12
lør – søn: Lukket

Du finder havnekontoret på midtermolen, Nordre Beddingsvej 24. Se efter flagstander ”HAVNEKONTOR”.

Skibsmæglere/agents

Skibsmæglere tilknyttet Hundested Havn

Skibsmæglerne har stor erfaring med klarering af skibe. Mægleren tilbyder dedikeret service og kan være behjælpelige med alle shipping relaterede opgaver.

Kontaktoversigt

Baltic Shipping Company A/S

A. Henriksen Shipping A/S

SDK Cruises

Blue Water

Baltic Shipping Company A/S

A. Henriksen Shipping A/S

SDK Cruises

Blue Water

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk